• The best quality time
 • Memorabele momenten
 • Ultiem vakantiegevoel

Privacy Statement

Inleiding
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Summio met uw gegevens omgaat. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door middel van onder andere het klantensysteem van Dormio Group, verwerkingen via onze websites en tot het gebruik van cookies. Summio is onderdeel van Dormio Group. Deze privacyverklaring is van toepassing voor alle tot Dormio Group behorende vennootschappen. Deze zijn gevestigd te Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 7 in Arnhem. Dormio Group respecteert de privacy van alle klanten/relaties en gebruikers van onze websites en zal er zorg voor dragen dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dormio Group biedt verschillende producten en diensten aan en voor een goede uitvoering daarvan kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en opslaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 november 2022 en vervangt alle eerdere versies van deze privacyverklaring.

Wat zijn de grondslagen?
Dormio Group zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient Dormio Group het verwerken van uw persoonsgegevens te kunnen baseren op één van de in deze verordening genoemde rechtsgrondslagen.

Wij zullen uw gegevens met name verwerken voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (hiervan zal bijvoorbeeld sprake zijn wanneer u een recreatiewoning bij ons koopt, of wanneer u een recreatiewoning op één van onze resorts boekt voor een verblijf) of op basis van door u gegeven toestemming (hiervan zal sprake zijn indien u zich inschrijft voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven).

Daarnaast zal Dormio Group eventuele persoonsgegevens van u verwerken op basis van een wettelijke plicht (bijvoorbeeld het bijhouden van een register op de resorts van de aanwezige gasten) alsmede op basis van het behartigen van gerechtvaardigd belang, zoals het toepassen van direct marketing.

Welke gegevens verzamelen wij van u en met wie worden deze gegevens gedeeld?
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Dormio Group, is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u registreren. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om u een onbezorgde vakantie of verkoop te bezorgen.

Hieronder zullen wij per product/dienst aangeven welke gegevens wij van u verzamelen en verwerken.

U verkoopt of verhuurt uw recreatiewoning
Wanneer u uw recreatiewoning verkoopt of verhuurt via Dormio Group, dan zal Dormio Group de volgende gegevens van u vastleggen in haar administratie:

 • Naam, adres en contactgegevens;
 • Omschrijving van de woning, alsmede relevante kenmerken;
 • Eventuele foto’s en video’s van de woning;
 • Overige informatie die u aan Dormio Group verstrekt.

Uw gegevens worden gebruikt om de bemiddelingsopdracht die u aan Dormio Group heeft verstrekt uit te voeren. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:

 • Het onder de aandacht brengen van uw recreatiewoning bij het publiek, zoals onder andere op websites of in verkoop/verhuurbrochures van Dormio Group en van relaties/partners van Dormio Group;
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Dormio Group; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met Dormio Group.

U koopt een recreatiewoning of bent op zoek
Wanneer u op zoek bent naar een recreatiewoning en/of een recreatiewoning aankoopt, dan zal Dormio Group de volgende gegevens van u vastleggen in haar administratie.

Op zoek naar een recreatiewoning

 • Naam, adres en contactgegevens;
 • Zoekprofiel met daarin uw woonwensen;
 • Overige informatie die u aan Dormio Group verstrekt.

U koopt een recreatiewoning

 • Naam, adres en contactgegevens;
 • Gegevens over de woning die u heeft gekocht;
 • Overige informatie die u aan Dormio Group verstrekt.

Uw gegevens worden gebruikt om contact met u te onderhouden, alsmede voor het opstellen van de overeenkomsten in het geval u een recreatiewoning koopt en vervolgens voor de uitvoering van deze overeenkomsten. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:

 • Eventuele adviezen, indien u daarom verzoekt;
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages, zodat Dormio Group haar dienstverlening kan verbeteren;
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Dormio Group; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met Dormio Group.

U huurt een recreatiewoning

Wanneer u een recreatiewoning boekt bij Dormio Group, dan zal Dormio Group de volgende gegevens van u vastleggen in haar administratie:

 • Naam, adres en contactgegevens;
 • Overige informatie die u aan Dormio Group verstrekt.

Uw gegevens worden gebruikt om door te geven aan het resort waar u verblijft, alsmede aan derden die betrokken zijn bij uw boeking c.q. verblijf (denk hierbij bijvoorbeeld aan o.a. de gemeente, de verzekeringsmaatschappij in geval van een afgesloten reis- of annuleringsverzekering, een schoonmaakbedrijf). Tevens kunnen uw gegevens worden gebruikt voor:

 • Het klantenbestand van Dormio Group, waarin wij uw gegevens bewaren van eerdere boekingen alsmede contactmomenten, zodat wij u sneller en beter van dienst kunnen zijn;
 • Voor het toezenden van een gast enquête na uw verblijf, zodat Dormio Group daarmee haar dienstverlening kan verbeteren. Uw antwoorden kunnen derhalve ook gedeeld worden met door Dormio Group ingeschakelde dienstverleners;
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Dormio Group; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met Dormio Group.

Summio website en social media
Tijdens het bezoeken van onze website, Instagram, Facebook en andere sociale media, worden – nadat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven - door u leuk gevonden items en bekeken pagina’s onthouden. Dormio Group werkt daarbij samen met derden. Zowel Dormio Group als deze derden maken daarbij onder andere gebruik van zogenaamde cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Op basis daarvan kunnen wij uw eventuele interesses inzichtelijk maken en u voorzien van relevante informatie en aanbiedingen.

Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht.

We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we  verzamelen zijn volledig anoniem en kunnen we niet herleiden naar personen en privégegevens. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Dormio Group werkt onder andere samen met Amplixs, Mailchimp, Afas, Sumo, Zapier, Bookzo, NextPax, Umbraco en Snakeware Cloud. Meer informatie over het gebruik van cookies door deze partijen vindt u op de websites van de betreffende partijen.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Dormio Group zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd en dat uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden, tenzij het op basis van wetgeving noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

Worden de gegevens buiten de EU doorgegeven?
De gegevens worden in beginsel opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens worden verwerkt buiten de EER, zoals in de Verenigde Staten. Deze gegevens worden pas verwerkt indien er voldoende maatregelen zijn getroffen ter bescherming van de persoonsgegevens die in overeenstemming zijn met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Wat zijn uw rechten?
U heeft:

Recht op inzage: het recht om een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens.

Recht op intrekken van toestemming: het recht om de gegeven toestemming weer in te trekken, in het geval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming.

Recht op rectificatie: het recht om de gegevens te laten wijzigen.

Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.

Recht op beperking: het recht om de manier waarop de gegevens worden verwerkt te beperken.

Recht op menselijke blik bij besluitvorming: een besluit kan worden genomen op basis van automatische verwerkte gegevens (zonder menselijke tussenkomst). Hieraan kunnen gevolgen zitten. U heeft dan recht op een nieuw besluit.

Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op duidelijke informatie: het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Recht op verwijdering: het recht om uw persoonsgegevens weer te laten verwijderen indien er geen goede reden meer is dat deze gegevens nog worden verwerkt.

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen over uw verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van een van de bovenstaande rechten?
Dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Dormio Group zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Heeft u aanvullende vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of klachten, neemt u dan alstublieft ook contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:
privacy@dormio.eu
026-3537700

Niet eens met het besluit van Dormio Group?
Bent u het niet eens met een besluit van Dormio Group of de uitvoering ervan, dan kunt u zich wenden tot de rechter of de betreffende overheidsinstantie.